เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตามที่ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ เพื่อปฏิบัติงานประจำ สำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 95 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด