เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกัมพล กลิ่นเก้างิ้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด