เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558/ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด(ศปก.จ.รอ.) ครั้งที่61/2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด