เข้าร่วมประชุมกับ นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมกับ นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เรื่อง1. โครงการพุทธมณฑลกลางน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. โครงการขุด ลอก คลองรอบเมืองณ ห้องประชุม โครงการชลประทานร้อยเอ็ดกรมชลประทาน