เข้าร่วมกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาล นำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานของรัฐ และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

Categories: Uncategorized