เข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ด้านน้ำ) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสันติสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม