เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 นนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ นายวริน ศิริพานิช รองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้นที่5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด