ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่

Published by ผู้เขียน on

ในวันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย คือ นางเพลินจันทร์ เสาวนะ ชุมชนศิริมงคล ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด