ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางศิรินธร ไกรการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข, คณะกรรมการชุมชนและอสม.ชุมชนศรีอุดม ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ณ ชุมชนศรีอุดม