ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข, คณะกรรมการชุมชน และอสม.ชุมชนรอบเมือง ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน