ออกมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายประสิทธิ์ ธนานันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่เกิดในวันที่ 16 กันยายน 2564 ชุมชนจันทร์เกษม ราย นายอภิเดช ขาติวงศ์จำนวนเงิน 3,000 บาท