ออกประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Published by Tisanu on

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออกประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเริ่มจากบริเวณจากสามร้านพงษ์เจริญจักรยาน เลี้ยวขวาไปตามถนนประชาธรรมรักษ์ ไปจนถึงสี่แยกห้างทองเยาวราช แล้วเลี้ยวซ้ายสิ้นสุดที่สี่เเยกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้ทราบข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนในการชำระภาษีจากช่องทางต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง