ออกประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Published by ผู้เขียน on

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นางทิมาพร จันทรถง ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออกประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเริ่มจากบริเวณจากร้านโอมพลัสเฟอร์นิเจอร์ ถนนศรีเทวา เลี้ยวขวาไปถนนรณชัยชาญยุทธ ไปสิ้นสุดบริเวณสี่แยกหลังโรงเรียนสตรีศึกษา เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้ทราบข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนในการชำระภาษีจากช่องทางต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง