ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมการเรียนการสอนคู่ขนานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักการศึกษา และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมการเรียนการสอนคู่ขนานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด