ออกตรวจงาน ที่กำลังสร้างสะพาน ณ สะพานโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดออกตรวจงาน ที่กำลังสร้างสะพาน ณ สะพานโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้