อวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ 2565

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้อวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ 2565