สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น) ติดตามประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายพรชัย ตรีบุญเมือง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น) ซึ่งดำเนินงานติดตามประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมลงพื้นที่สำรวจโรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ โรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด