ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

Published by PR on

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให้สามารถส่งเสริมทักษะของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ ในโครงการ “ก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์