ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองทุ่งสง “โครงการส่งเสริมการตลาด ประจำปี 2563”

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการประชาคมตลาดวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองทุ่งสง “โครงการส่งเสริมการตลาด ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าใจแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานตลาดให้ประสบผลสำเร็จ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2563 โดยมี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้การกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช