ประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เรื่องโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เรื่องโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด แบบก่อสร้างพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและชุมชนต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด