วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด