กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด