กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสระทอง, ตลาดหนองแคน, ตลาดทุ่งเจริญ