พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2566

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส และพบปะบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีนายวิชัย พรมเกตุ อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ตัวแทนครูนอกประจำการ) กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ตัวแทนครูประจำการ) นำกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล, ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด