ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมชนวัดเหนือ

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ณ ชุชมชนวัดเหนือ