ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานที่ต่างๆ

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 8.00 – 12.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น นำโดย นางสาวจริยา อินทรรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ณ ตลาดหนองแคน ตลาดสดทุ่งเจริญ ร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา ซอย17 และร้านเตี๋ยวไก่คุณนาย