ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในวันเปิดเรียนวันแรก

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่เปิดเทอมวันแรกในวันนี้ อาทิ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน