ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยมี นายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด