ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด – 19

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ณ ตลาดสดทุ่งเจริญเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด