ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, คณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (Community Isolation : CI ) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ชุมชนมั่นคงพัฒนา