ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์หรือแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยตอนท้ายเก๋งทำงานด้วยระบบไฮโครลิค

Published by Webmaster on