ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

Published by Webmaster on