ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลฯ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด