ร่วมพิธีโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

Published by ศรัณยพงศ์ ดวงเพชรแสง on

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา เพื่อเชิดชู เสริมสร้างศรัทธา สืบสาน รักษา และต่อยอดคัมภีร์สูงสุดที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงค์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐประเทศอินเดีย เป็นประธานสงฆ์ และนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายประธานฝ่ายฆราวาส ณ หอโหวด 101 (ชั้น35)“ROI ET TOWER”