ร่วมพิธีแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การระดมทุนในการรับบริจาคเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารนิติเวช

Published by PR on

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การระดมทุนในการรับบริจาคเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารนิติเวช จัดหาลิฟต์โดยสารอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ 12 ชั้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเพื่อเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด