ร่วมพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด

Published by PR on

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน ร่วมพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมตลาดเย็นแห่งใหม่โครงการ “วิจัยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ (ทุน “แผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 (SIP)” ผ่าน สกสว.) ในบริบทการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและคณะกรรมการประชาคมการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ คูเมืองด้านทิศตวันตก(ถนนสตรีทอาร์ต)จังหวัดร้อยเอ็ด