ร่วมพิธีเปิดงานและบูธนิทรรศการในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะบุคลากรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานและบูธนิทรรศการในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 “จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด-19” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่น (รับโล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563) “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี