ร่วมพิธีเชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณ ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด