ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช “พระพุทธมิ่งเมืองมงคล”

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช “พระพุทธมิ่งเมืองมงคล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาวัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด