ร่วมพิธีส่งมอบโครงการฝังกลบขยะตกค้างพื้นที่ราบ

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีส่งมอบโครงการฝังกลบขยะตกค้างพื้นที่ราบ พร้อมปรับภูมิทัศน์ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลที่ได้สะสมมานาน จากผลการดำเนินงานปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามต่อผู้พบเห็น โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ ณ โรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด