ร่วมพิธีส่งมอบเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)จากสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีส่งมอบเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)จากสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด จำนวน 10 ต้น เพื่อมอบให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำหรับติดตั้งในเขตชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านการบริการชุมชนของสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนรอบคลอง ช่วงที่ 2 ด้านทิศตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด