ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นำโดยนายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ