ร่วมพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่น “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดบูธนิทรรศการในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 “จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด-19” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี