ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ถนนข้าวหอมมะลิ (หน้าบึงพลาญชัย)