ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียน สำหรับพระสงฆ์ไทย

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียน สำหรับพระสงฆ์ไทย ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยเเพร่การดำเนินงานของการลงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด