ร่วมพิธีจดทะเบียนสมรส ในกิจกรรม Valentine’ s LOVE @ ROI ET TOWER “ รักนี้ที่หอโหวด 101 “

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ พุทธพิมานมงคล ชั้น 35 หอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีจดทะเบียนสมรส ในกิจกรรม Valentine’ s LOVE @ ROI ET TOWER “ รักนี้ที่หอโหวด 101 “ ซึ่งมีนายจีรศักดิ์ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นนายทะเบียน มีคู่สมรสทั้งหมด จำนวน 11 คู่ โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี 9 ร้านเวดดิ้ง ร่วมจัดตกแต่งสถานที่ ดูแลเครื่องแต่งกายและแต่งหน้าทำผม ได้แก่ร้านพรีเมี่ยมเวดดิ้ง ร้านเวียงแก้วเวดดิ้ง ร้านใบตองเวดดิ้งสตูดิโอ ร้านบ้านเจ้าสาวเสดดิ้งสตูดิโอ ร้านเพชรพลาญชัยไทยชิลค์ ร้านลานคำ ร้าน This Love Weddingร้านร้อยเอ็ดเวดดิ้ง ร้านสะออน