ร่วมประชุม คณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1 / 2565

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุม คณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด