ร่วมประชุมและชี้แจงถึงมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น.
ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและชี้แจงถึงมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดและหลักระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing
ณ ห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด