ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2

Published by ผู้เขียน on

วันนี้ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมสาเกตฮอลล์ ห้องจงกลนี(ชั้น1) จังหวัดร้อยเอ็ด