ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Published by Webmaster on

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่” การพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด